За нас

За нас
Ще ви удовлетворим чрез нашите идеи за работа

“ХИДРОИНСТАЛ” ДЗЗД е основана през 2011 година в гр.Пловдив и вече повече от 9 години се стремим да задоволяваме всички нужди на потребителите – както на ВИК дружествата и Топлофикации, така и на крайни клиенти в България. Основният предмет на дейност на фирмата е продажба и мониторинг на измервателни системи- водомери, топломери, газомери, електромагнитни и ултразвукови разходомери и изграждане на дистанционна система за отчитането им.

Качество

Точност

Коректност

Основните ценности на компанията, които ни помагат да поддържаме висок стандарт на предлаганите от нас продукти и услуги. 

„Хидроинстал” ДЗЗД е сертифицирана по международния страндарт за качество ISO 9001:2008. Нашето дружество работи успешно и имаме сключени договори с ВИК дружества и Топлофикации в страната като:„В и К” ЕООД Пловдив, “В и К” ЕООД Стара Загора, “В и К” ООД Варна, “В и К” ЕООД Плевен, “В и К” АД Бургас, “ВИК” ООД Сливен, “ВИК Йовковци” ООД Велико Търново , “ВИК” ЕООД Търговище, “ВИК” ООД Кърджали и други, както и с „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, „Топлофикация София“ ЕАД и други.

10+ ГОДИНИ ОПИТ
Искате ли да знаете повече за нас? Просто изтеглете брошурата...
Услуги

Предлагани услуги

Водомери, Топломери, Газомери

Доставка и монтаж на Водомери, Топломери, Газомери, Електромагнитни и Ултразвукови водомери

Дистанционни системи

Изграждане на Дистанционна Система за отчитане на Измервателни Уреди: WALK-BY и DRIVE-BY, LAN и GPRS

Отчитане

Отчитане На Дистанционна Система

Софтуерни Продукти

Интегриране на софтуер за събиране, управление и анализиране на водомери.
X